- Ministerul Educaţiei Naţionale
http://www.edu.ro/

- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş
http://www.isjmm.ro

- Casa Corpului Didactic Maramureş
http://www.isjmm.ro/ccd/index.htm

- Consiliul Judeţean Maramureş
http://www.cjmaramures.ro/

- Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
http://www.anpcdefp.ro/

- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului
http://www.copii.ro/